top of page

PRIVACYBELEID

De Stad Weesp

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de De Stad Weesp verwerkt van haar contacten.

 

Indien je ervoor kiest om je te registreert via de website De Stad Weesp, geef je uitdrukkelijk toestemming om jouw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

De Stad Weesp, productie van Enter Communicatie B.V., Van Houden Industriepark 1 te Weesp

bereikbaar via info@destadweesp.nl 

 

2. Welke gegevens verwerkt De Stad Weesp en voor welk doel

2.1 In het kader van uw inschrijving worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt:

a) Naam

b) E-mailadres

c) Telefoonnummer

d) Datum aanmelding, datum afmelding, reden afmelding

e) Contacthistorie

 

2.2 De Stad Weesp verwerkt de in sub 2.1 genoemde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

a) naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de inschrijving voor de nieuwsbrief of een van de activiteiten van De Stad Weesp.

b) naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van updates of reminders over de inschrijving op een activiteit.

c) naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt om contact op te kunnen nemen en te reageren op gestelde vragen;

 

3. E-mail berichtgeving (opt-out)

De Stad Weesp gebruikt uw naam en e-mailadres voor het sturen van haar digitale nieuwsbrief met nieuws en informatie over activiteiten van De Stad Weesp. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

4. Bewaartermijnen

De Stad Weesp verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van de activiteiten van De Stad Weesp.

5. Rechtsgrond voor de verwerking

De wettelijke grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens bij de De Stad Weesp zijn:

  • Toestemming: U heeft de De Stad Weesp toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken;

  • Uitvoering van een overeenkomst: persoonsgegevens zijn nodig om onze afspraken en overeenkomsten na te komen;

  • Nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

6. Beveiligingsmaatregelen, verwerkers

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de De Stad Weesp passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

7. Uitwisseling gegevens met derden

7.1 De Stad Weesp deelt uw gegevens, na uw goedkeuring,  met de organisatoren van de activiteit waarvoor uw zich inschrijft.

7.2 Externe partijen die persoonsgegevens verwerken doen dit in opdracht van de De Stad Weesp en altijd op basis van een "verwerkersovereenkomst".

7.3 De Stad Weesp levert geen persoonsgegevens aan derden ter verwerking voor doeleinden van derden.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

8.1 Via de administratie van De Stad Weesp kunt u een verzoek indienen om uw (persoons)gegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stad Weesp zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een week na ontvangst hierover informeren

8.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw (persoons)gegevens als bedoeld in artikel 2.2, kunt u eveneens contact opnemen met onze administratie.

8.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop De Stad Weesp uw (persoons)gegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuur.

8.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie:

e-mailadres administratie: info@destadweesp.nl

9. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt.

Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

bottom of page