top of page
2a45ff24-9cd8-4868-b4d7-bf1035da2c8f.jpeg

Stichting Weesp centraal

In 2018 is de Stichting Weesp Centraal opgericht. Deze stichting heeft ten doel het bevorderen en ondersteunen van
- collectieve initiatieven
- projecten en investeringen die bijdragen aan een economisch vitale binnenstad van de gemeente Weesp in het algemeen
- het bevorderen en ondersteunen, financieel en anderszins, van voorzieningen, activiteiten en acties waardoor de kwaliteit van het winkelgebied wordt verbeterd.

De stichting ontwikkelt zelf geen initiatieven.

Wanneer u een plan heeft dat bij kan dragen aan bovenstaand doel kunt u een aanvraag doen voor een financiële bijdrage van de stichting. Om tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van het geld te komen is het belangrijk dat zij voor een heel jaar alle aanvragen ontvangen waarna zij tot een verdeling van de financiën kunnen komen.

Door onderstaand aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen en voor 31 december aan de stichting te mailen kunnen zij uw aanvraag meenemen in de jaarplanning voor het aankomende jaar.

Vragen kunt u stellen via het e-mailadres: stichtingweespcentraal@gmail.com


Na ontvangst van alle aanvragen zal het bestuur van de stichting de plannen beoordelen en een financiële planning maken.

welkom3.jpeg
De Weesper week balk groen.png
Voorwaarden

 - De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn (eenmanszaak, VOF, stichting, BV)
- Subsidie wordt aangevraagd t.b.v. een evenement dat bijdraagt aan de levendigheid van het centrum van Weesp
- De aanvraag dient vergezeld te zijn van een sluitende begroting (inkomsten en uitgaven) en - indien aanwezig -  een financiële afrekening van voorgaande jaren.


Ter transparantie van de uitgaven van het fonds over 2019 is de accountantsverklaring over 2019 opgenomen. 


Ter transparantie van de uitgaven van het fonds over 2018 is de accountantsverklaring over 2018 opgenomen. 

bottom of page