top of page
Zoeken

De kernwaarden van Weesp op een rij

(en waarom zijn ze belangrijk?)


Door de kernwaarden te kennen, kunnen de inwoners van Weesp de identiteit van hun stad behouden en versterken, samen met de nieuwe gemeente Amsterdam. Naast deze website is er ook een magazine onder de noemer ‘De Stad Weesp’ Daarin veel aandacht voor de Weesper kernwaarden: de dingen die kenmerkend zijn voor Weesp.

Wat vinden Weespers belangrijk?

Hoe zorgen we ervoor dat we onze identiteit niet verliezen? Veel Weespers hebben die vraag. Het antwoord luidt: door er als inwoner van Weesp voor te blijven opkomen. Bijvoorbeeld door mee te praten, initiatieven te nemen, alert te blijven en gebruik te maken van nieuwe en bestaande democratische middelen.


Goed achtergelaten

Maar dan moet je wel weten wat die identiteit van Weesp dan precies is. Gelukkig heeft de gemeenteraad van Weesp dat goed achtergelaten. Ze organiseerde vele gesprekken en bijeenkomsten met inwoners en stelde in 2017 een lijst vast van 14 punten die voor de inwoners belangrijk zijn. Dat zijn: de kernwaarden.


Document 1


Document 2

Amsterdam belooft om deze kernwaarden te behouden en te versterken. Dat is vastgelegd in dit document: Bestuurlijk Akkoord Weesp – Amsterdam (pdf)


Kort samengevat

Hieronder hebben de kernwaarden kort samengevat in heldere taal. Bewaar en bewaak ze goed!


1. Historische waarde

Weesp is een vestingstad met veel geschiedenis. We willen de mooie oude gebouwen behouden en het historische karakter versterken.


2. Open (rivier)landschap

Het water en het open landschap rond Weesp willen we koesteren en zo veel mogelijk toegankelijk maken voor de inwoners en bezoekers met wandel- en fietsroutes en watersportvoorzieningen.


3. Toegankelijke woningmarkt

Voldoende woonruimte voor alle doelgroepen is van groot belang, met name voor jongeren. We willen meer betaalbare huur- en koopwoningen.


4. Economie en toerisme

Een knap bedrijventerrein is belangrijk voor het ondernemingsklimaat en de werkgelegenheid. De economie in de binnenstad draait op detailhandel, horeca en toerisme, in goede balans met de leefbaarheid voor de inwoners.


5. Bereikbaarheid

Goede verbindingen van en naar Weesp zijn belangrijk: met de auto, de trein en de bus. Maar ook de bereikbaarheid binnen de stad is belangrijk: fietsen, lopen en parkeren.


6. Duurzaamheid

Weesp wil energieneutraal zijn in 2030.


7. Voorzieningen

Winkels, zorg en welzijn, scholen, verenigingen, sportveldjes, het zwembad, de sporthallen, theater, museum, bibliotheek: de voorzieningen die de stad nu heeft, willen we houden. Ook het goed onderhouden van straten en parken hoort daarbij.


8. Sociale voorzieningen

WMO-voorzieningen, jeugdzorg en andere sociale regelingen willen we laagdrempelig toegankelijk houden. De werkwijze van het sociaal wijkteam blijft behouden, net als de schoolkeuzevrijheid.


9. Gemeenschapsgevoel

Het gevoel dat we samen in een fijne stad wonen is iets van de inwoners zelf. Dat zien we aan het rijke verenigingsleven en diverse activiteiten. De steun van de gemeente (subsidie en medewerking) blijven de Weespers daarvoor nodig hebben.


10. Belastingen

De gemeentelijke belastingen zijn op een gemiddeld niveau in vergelijking met andere gemeenten. Daar willen we niet bovenuit.


11. Gemeentelijke dienstverlening

In Weesp blijft er een goed bereikbaar gemeenteloket voor onder meer paspoort, rijbewijs en zorg- en inkomensvragen. Ook digitaal moet iedereen makkelijk bij de gemeente terecht kunnen.


12. Afstand burger en bestuur

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Weesp blijven betrokken en houden invloed bij beslissingen die Weesp aangaan. De lijnen met nieuwe bestuurders en de Amsterdamse ambtenaren moeten zo kort mogelijk blijven.


13. Veiligheid

Een veilige woonomgeving is van groot belang. Criminaliteit mag niet toenemen. De aanwezigheid van politie in Weesp zien we het liefst uitgebreid.


14. Medewerkers Weesp

De medewerkers van de gemeente Weesp worden op een goede manier ingevoegd in de Amsterdamse organisatie. Hun lokale kennis en ervaring mag niet verloren gaan.


Wat merk je van kernwaarden in de praktijk? Daarover gaan de verhalen in het magazine De Stad Weesp, dat je hier ook online kunt lezen.

Comments


bottom of page